close
چت روم
برندخودروقیمتاطلاعات ام جی ام جی 6 2014 - مگنت تحویل یکماهه سقف:113,20
عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر
تاریخ: شنبه 10 آبان 1393
بازدید: 27

مشاهده قيمت هادر ادامه مطلب

ام جی
ام جی 6
2014 - مگنت
تحویل یکماهه
سقف:113,200,000کف: 113,200,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 113,200,0002%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

ام وی ام
ام وی ام 110 چهار سیلندر
1393 - تحویل15 روزه
دنده ای
سقف:21,200,000کف: 21,200,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 21,200,0000%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

ام وی ام
ام وی ام 315
1393 - صندوقدار
تحویل 15 روزه
فیس قدیم
سقف:38,300,000کف: 38,300,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 38,300,0000%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

ام وی ام
ام وی ام 530
1393 - تحویل 15 روزه
سقف:42,150,000کف: 42,150,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 42,150,0000%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

ام وی ام
ام وی ام X33
1393 - اتوماتیک
تحویل 15 روزه
New
سقف:76,000,000کف: 76,000,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 76,000,0000%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

ب ام و
ب ام و 320i
2015 - شرکتی
کیت M - فول
سقف:349,600,000کف: 349,600,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 349,600,0000%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

ب ام و
ب ام و 328i
2015 - شرکتی
کیت M - فول
سقف:419,000,000کف: 419,000,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 419,000,0000%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

ب ام و
ب ام و 520i
2015 - شرکتی
کیت M - فول
سقف:419,600,000کف: 419,600,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 419,600,0000%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

ب ام و
ب ام و 528i
2015 - شرکتی
کیت M - فول
سقف:449,100,000کف: 449,100,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 449,100,0000%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

ب ام و
ب ام و X1 18
2015 - شرکتی
سقف:279,000,000کف: 279,000,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 279,000,0000%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

ب ام و
ب ام و X1 28
2015 - شرکتی
کیت M - فول
سقف:367,400,000کف: 367,400,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 367,400,0000%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

ب ام و
ب ام و X3 28
2015 - شرکتی
کیت M - فول
سقف:449,500,000کف: 449,500,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 449,500,0000%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

ب ام و
ب ام و Z4 20
2015 - شرکتی
کیت M - فول
سقف:379,000,000کف: 379,000,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 379,000,0000%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

ب ام و
ب ام و Z4 28
2015 - شرکتی
کیت M - فول
سقف:419,400,000کف: 419,400,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 419,400,0000%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

پراید
پراید 111SE
1393 - تحویل فوری
یورو 4
سقف:20,500,000کف: 20,250,000شخصی:20,500,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 20,250,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

پراید
پراید 131SE
1393 - تحویل فوری
یورو 4
سقف:20,150,000کف: 19,900,000شخصی:20,150,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 19,900,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

پراید
پراید 151TL
1393 - تحویل فوری
یورو 4
سقف:17,400,000کف: 17,100,000شخصی:17,400,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 17,100,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

پژو
پژو 206 تیپ 5
1393 - تحویل فوری
دو ایربگ
سقف:36,850,000کف: 36,600,000شخصی:36,850,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 36,600,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

پژو
پژو 405 GLX
1393 - تحویل فوری
تک ایربگ
داشبورد قدیم
سقف:28,800,000کف: 28,500,000شخصی:28,800,000[سقف]1%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 28,500,000[کف]1%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

پژو
پژو SD V8
1393 - تحویل فوری
دو ایربگ
سقف:37,400,000کف: 37,100,000شخصی:37,400,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 37,100,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

پژو
پژو پارس
1393 - سال - داشبورد جدید
یورو 4 - دو ایربگ
سقف:38,500,000کف: 38,200,000شخصی:38,500,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 38,200,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

پیکان
پیکان وانت
1393 - تحویل فوری
یور4 - تک سوز
سقف:13,300,000کف: 13,000,000شخصی:13,300,000[سقف]1%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 13,000,000[کف]1%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

تویوتا
تویوتا راو 4
2014 - فول
سقف:203,000,000کف: 200,000,000شخصی:203,000,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 200,000,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

تیبا
تیبا صندوق دار
1393 - SX
دو ایربگ - تحویل فوری
سقف:24,400,000کف: 24,100,000شخصی:24,400,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 24,100,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

تیبا
تیبا هاچ بک
1393 - دو ایربگ
تحویل فوری
رنگ سفید
سقف:27,000,000کف: 26,700,000شخصی:27,000,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 26,700,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

رانا
رانا LX
1393 - تحویل فوری
کارت طلایی
سقف:33,400,000کف: 33,100,000شخصی:33,400,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 33,100,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

رنو
رنو پارس تندر
1393 - تک ایربگ
تحویل فوری
سقف:43,000,000کف: 42,500,000شخصی:43,000,000[سقف]1%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 42,500,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

رنو
رنو تندر 90 E2
1393 - تک ایربگ
تحویل فوری
پارس خودرویی
سقف:42,500,000کف: 42,000,000شخصی:42,500,000[سقف]1%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 42,000,000[کف]1%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

رنو
رنو داستر
2015 - فول وارداتی
تحویل فوری
سقف:105,500,000کف: 104,500,000شخصی:105,500,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 104,500,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

رنو
رنو فلوئنس
2014 - وارداتی
تحویل فوری
E4
سقف:121,000,000کف: 120,000,000شخصی:121,000,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 120,000,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

رنو
رنو کولیوس
2014 - وارداتی
تحویل فوری
سقف:163,000,000کف: 162,000,000شخصی:163,000,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 162,000,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

سانگ یانگ
سانگ یانگ اکتیون
2014 - NEW
فول کامل
تحویل 20 روزه
سقف:133,600,000کف: 133,600,000شخصی:[منبع معتبر موجود نیست]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 133,600,0003%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

سانگ یانگ
سانگ یانگ رکستون
2013 - فول کامل
سقف:190,000,000کف: 188,000,000شخصی:190,000,000[سقف]1%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 188,000,000[کف]1%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

سانگ یانگ
سانگ یانگ کایرون
2013 - فول کامل
سقف:165,000,000کف: 163,000,000شخصی:165,000,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 163,000,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

سمند
سمند LX
1393 - EF7
تک سوز - تک ایربگ
سقف:29,200,000کف: 28,900,000شخصی:29,200,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 28,900,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

كیا
كیا اپتیما
2015 - وارداتی - رادار - فول
سقف:157,000,000کف: 154,500,000شخصی:157,000,000[سقف]1%نمایشگاه: 154,500,000[کف]0%نمایندگی: [منبع معتبر موجود نیست]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

كیا
كیا اسپورتیج
2015 - وارداتی - فول
سقف:155,000,000کف: 153,000,000شخصی:155,000,000[سقف]1%نمایشگاه: 153,000,000[کف]0%نمایندگی: [منبع معتبر موجود نیست]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

كیا
كیا سراتو 2000
2015 - وارداتی - فول
سقف:124,000,000کف: 122,000,000شخصی:124,000,000[سقف]0%نمایشگاه: 122,000,000[کف]0%نمایندگی: [منبع معتبر موجود نیست]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

لکسوس
لکسوس ES250
2014 - فول
سقف:260,000,000کف: 257,000,000شخصی:260,000,000[سقف]0%نمایشگاه: 257,000,000[کف]0%نمایندگی: [منبع معتبر موجود نیست]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

لیفان
لیفان 1.8 620
1393 - تحویل فوری
سقف:46,500,000کف: 46,000,000شخصی:46,500,000[سقف]0%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 46,000,000[کف]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

لیفان
لیفان X60
1393 - تحویل فوری
سقف:64,000,000کف: 63,500,000شخصی:64,000,000[سقف]1%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 63,500,000[کف]1%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

مزدا
مزدا وانت تک کابین (مونتاژ)
1393 - تحویل فوری
تک سوز
سقف:39,500,000کف: 39,000,000شخصی:39,500,000[سقف]1%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 39,000,000[کف]1%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

مزدا
مزدا وانت دو کابین ( مونتاژ )
1393 - تحویل فوری
تک سوز
سقف:42,000,000کف: 41,500,000شخصی:42,000,000[سقف]1%نمایشگاه: [منبع معتبر موجود نیست]0%نمایندگی: 41,500,000[کف]1%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

هیوندای
هیوندای ix35
2015 - وارداتی
فول
سقف:154,000,000کف: 152,000,000شخصی:154,000,000[سقف]1%نمایشگاه: 152,000,000[کف]0%نمایندگی: [منبع معتبر موجود نیست]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

هیوندای
هیوندای ix45
2015 - وارداتی
فول
سقف:200,500,000کف: 198,000,000شخصی:200,500,000[سقف]0%نمایشگاه: 198,000,000[کف]1%نمایندگی: [منبع معتبر موجود نیست]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

هیوندای
هیوندای النترا
2015 - وارداتی
فول
سقف:116,000,000کف: 114,000,000شخصی:116,000,000[سقف]1%نمایشگاه: 114,000,000[کف]1%نمایندگی: [منبع معتبر موجود نیست]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

هیوندای
هیوندای اکسنت
2015 - وارداتی
فول
سقف:94,000,000کف: 92,000,000شخصی:94,000,000[سقف]1%نمایشگاه: 92,000,000[کف]1%نمایندگی: [منبع معتبر موجود نیست]0%
3 روز پیش به روز شده
مشاهده آگهی های مربوط به خودرو

به نظر شما قیمت صحیح نیست؟
لطفا از اینجا درخواست تصحیح کنید.

هیوندای
هیوندای سوناتا
2015 - وارداتی
فول - New
سقف:168,000,000کف: 166,000,000شخصی:168,000,000[سقف]0%نمایشگاه: 166,000,000[کف]0%نمایندگی: [منبع معتبر موجود نیست]0%
3 روز پیش به روز شده

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

بخش نظرات این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی